Alicja Glabicka

Barbara WojnoAlicja ukończyła studia licencjackie na wydziale prawa z wyróżnieniem 2:1, a następnie podjęła Podyplomowe Studia Aplikanckie w Kaplan Law School w 2011 r. Obecnie studiuje na wydziale prawa w Nottingham Law School uczęszczając w trybie niestacjonarnym na studia magisterskie LLM Legal Practice.

Do Osbornes Alicja dołączyła jako praktykant adwokacki, specjalizujący się w prawie rodzinnym. Zanim dołączyła do naszego zespołu, pracowała jako Specjalista ds. Zgodności Operacyjnej w Polskio-Brytyjskim Centrum Integracji, koordynując zespół wielojęzycznych doradców we współpracy z Citizen Advise Bureau (Biurem Porad Obywatelskich) oraz tłumacz w Central Bedfordshire Authority, gdzie pomagała klientom mówiącym po polsku w całym procesie dotyczącym ochrony praw dziecka oraz postępowaniach w zakresie prawa publicznego w przedmiocie ustanowienia opieki prawnej nad małoletnim.

Doświadczenie zdobywała pracując początkowo pro bono jako McKenzie Friend- doradca rodziny w rozprawach związanych z przemocą domową, zakazów/zezwoleń na dokonywanie określonych czynności prawnych względem dziecka, ustalenia ojcostwa oraz orzeczeniach w zakresie rozstrzygnięcia innych istotnych sporów dotyczących dzieci (wnioski o zabezpieczenie kontaktów, ustalenie miejsca pobytu oraz opiekę prawną).

Poza pracą Alicja żywo angażuje się w społeczne inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości na temat profesjonalnych porad oraz wsparcia dla rodzin Wielkiej Brytanii.

Jeśli władze lokalne rozważają wszczęcie postępowania w sprawie przejęcia opieki nad dzieckiem (Care Proceedings), chciałbyś uzyskać kontakt z dzieckiem lub odwołać się od decyzji o natychmiastowym umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, skontaktuj się z Alicją pod numerem telefonu  020 7485 8811. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w ramach tzw. legal aid.