Home

Kancelaria specjalizująca się w urazach mózgu

Uncategorised

Kancelaria specjalizująca się w urazach mózgu

urazy muzgu

 

Pourazowe uszkodzenie mózgu może zniszczyć życie jednostki i całej rodziny. W przypadku osób dotkniętych skutkami ciężkiego uszkodzenia mózgu konieczne jest uzyskanie wczesnej porady prawnej dotyczącej urazu głowy, w celu uzyskania sieci wsparcia: pakietu opieki i rehabilitacji finansowanej przez Pozwanego po wniesieniu roszczenia. Ponadto należy przeprowadzić dochodzenie w sprawie odpowiedzialności prawnej. Niezbędne jest wczesne podjęcie działań i ekspertyza prawna. Większość przypadków uszkodzenia mózgu i głowy zostanie zidentyfikowana przez szpital, który zapewni ostrą fazę opieki i leczenia.

Ale istnieje wiele przypadków urazu głowy, w których nie dochodzi do uszkodzeń samego mózgu lub uszkodzenia są subtelne. W takich przypadkach zasięg urazu nie zawsze jest właściwie oceniony przez personel medyczny i Twój prawnik może pomóc w zleceniu szczegółowego dochodzenia i leczenia, w celu uzyskania wsparcia, którego potrzebujesz. W wielu innych przypadkach brak koordynacji i działań następczych po wypisaniu ze szpitala mogą doprowadzić do tego, że poszkodowany może pozostać bez wsparcia.

Mimo że uszkodzenie mózgu może być trudne do zdiagnozowania, niektóre lub wszystkie z poniżej wymienionych efektów następczych mogą być widoczne:

 • Objawy fizyczne i sensoryczne: upośledzona równowaga i koordynacja, słuch i wzrok, smak i węch, bóle głowy i zmęczenie;
 • Trudności emocjonalne: pojawienie się niepokoju, depresji, złości, zachowań impulsywnych.
 • Problemy poznawcze: trudności w mowie, przetwarzaniu i zapamiętywaniu informacji, problemy z koncentracją i zrozumieniem.

Naszym zadaniem jest zidentyfikowanie problemów spowodowanych urazem głowy lub mózgu, zagwarantowanie niezbędnego leczenia i wsparcia, a także ustalenie i wniesienie roszczenia o straty – przeszłe i przyszłe – spowodowane urazem. Otrzymasz od nas niezbędną poradę, dzięki której będziesz mógł wrócić do swojego dawnego życia.

Może to obejmować kosztorysowanie i zapewnienie alternatywnego zakwaterowania lub przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń, zapewnienie specjalistycznego sprzętu, opieki i terapii. Naszym klientom występującym z roszczeniem dotyczącym urazu mózgu lub głowy, zapewnimy maksymalny pakiet opieki i wsparcia finansowego, aby sprostać długoterminowym wydatkom.


Etapy składania roszczenia z tytułu urazu głowy:

  1. Dochodzenie
  2. Dialog z Pozwanym i zorganizowanie płatności w okresie przejściowym
  3. Rehabilitacja i wsparcie
  4. Ocena medyczna dotycząca skutków urazu głowy
  5. Inne opinie ekspertów
  6. Obliczanie kwoty odszkodowania
  7. Roszczenie odszkodowawcze lub postępowanie sądowe


Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii Osbornes w postępowaniu roszczeniowym dotyczącym urazu głowy lub mózgu?

1. Urazy głowy i mózgu to złożone roszczenie dotyczące uszczerbku na zdrowiu i powinno być poprowadzone przez doświadczonego prawnika. Partnerzy kancelarii Osbornes, Stuart Kightley i Sophie Davies specjalizują się w tej dziedzinie.

2. W niezależnym katalogu prawnym, „Chambers and Partners”, możemy przeczytać następującą opinię o Stuarcie: “jest on cenionym specjalistą w sprawach o uszczerbek na zdrowiu w zakresie obsługi urazów głowy i wypadków w miejscu pracy”.

3. Otrzymasz poradę ekspertów na temat przysługujących Ci świadczeń socjalnych i kwestii mieszkaniowych.

4. Będziesz miał dostęp do innych wyspecjalizowanych prawników, którzy mogą pomóc w kwestii ustanowienia trustu, udzielić porady odnośnie sporządzenia testamentu, ustanowienia pełnomocnictwa i wniesienia sprawy do sądu zajmującego się sprawami osób przewlekle chorych.

Czatz doradcą prawnym
Wyślij
Zadaj szczegółowe pytanie
 
Dotyczy pytania:
×