Home

Informacje na temat ochrony prywatności

Informacje na temat ochrony prywatności

Informacje na temat ochrony prywatności – Kancelaria Osbornes ceni prywatność swoich klientów i dba o sposób, w jaki traktowane są twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, jakie dane osobowe gromadzimy, jak je uzyskujemy, w jaki sposób je wykorzystujemy i na jakiej podstawie, jak długo je przechowujemy, komu je udostępniamy, w jaki sposób je chronimy, oraz jakie posiadasz prawa odnośnie ich kontrolowania i zarządzania nimi.

W treści poniższego dokumentu “Osbornes” lub “Osbornes Law” oznacza Osbornes Solicitors LLP, angielską kancelarię prawną autoryzowaną. Regulowaną przez Solicitors Regulation Authority, a “dane osobowe” to wszelkie informacje odnoszące się do osoby. Niezależnie od tego, czy dotyczą jej życia prywatnego, zawodowego lub publicznego.

Informacje mogą dotyczyć:

 • Imienia i nazwiska
 • Adresu domowego
 • Zdjęcia
 • Adresu e-mail
 • danych bankowych
 • postów na portalach społecznościowych
 • informacji medycznych
 • informacji znajdujących się na rejestrze usług społecznych lub zaświadczenia o niekaralności
 • adresu IP komputera

Dane osobowe, które gromadzimy:

Dane osobowe klientów możemy zbierać w trakcie prowadzenia naszej działalności, np. Wówczas, kiedy klient korzysta z naszej strony internetowej. Kontaktuje się z nami lub prosi nas o udzielenie mu informacji. Korzysta z naszych usług prawnych lub w wyniku nawiązania kontaktu z jednym lub kilkoma naszymi pracownikami i klientami.

Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują:

• Podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko (w tym prefiks lub tytuł), nazwę firmy, w której pracujesz, zajmowane stanowisko oraz twój związek z osobą;
• Dane kontaktowe, takie jak adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu;
• Dane finansowe, takie jak informacje dotyczące płatności;
• Dane identyfikacyjne i informacje dotyczące twojej przeszłości, które nam o sobie przekazałeś lub zebranych w ramach naszych procesów akceptacji biznesowej, zatrudnienia lub rekrutacji;
• Dane techniczne, takie jak dane z twoich wizyt na naszej stronie internetowej lub w związku z materiałami i komunikatami, które wysyłamy do ciebie drogą elektroniczną;
• Dane, którymi się z nami dzielisz przed wzięciem udziału w spotkaniu lub imprezie, w tym informacje na temat twojej mobilności i wymagań dietetycznych;
• Dane osobowe przekazane nam przez lub w imieniu naszych klientów lub wygenerowane przez nas w trakcie świadczenia usług, które mogą obejmować specjalne kategorie danych (w tym rejestry karne); i

Wszelkie inne dane na twój temat, które możesz nam przekazać lub poprosić nas o uzyskanie w Twoim imieniu.

Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe: Zbieramy dane od Ciebie:

• W ramach naszych procesów akceptacji biznesowej oraz w trakcie świadczenia usług prawnych, kiedy jest to wymagane;
• Kiedy przekazujesz je nam lub kontaktujesz się z nami bezpośrednio, na przykład współpracując z naszymi pracownikami lub rejestrując się na jednej z naszych stron internetowych;
• Monitorując nasze narzędzia i usługi technologiczne, w tym nasze strony internetowe i wiadomości e-mail wysyłane do i z Osbornes; i
• Możemy zbierać lub uzyskać dane o Tobie z innych źródeł, takich jak aktualizowanie posiadanych już przez nas danych kontaktowych przy użyciu publicznie dostępnych źródeł.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

Osbornes zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe na wiele sposobów, np. kiedy korzystasz z naszych stron internetowych lub z naszych usług. Używamy tych danych do:
• Tworzenia i ulepszania naszej strony internetowej, w tym przeprowadzania audytu i monitorowania jej wykorzystania;
• Promowania naszych usług, w tym wysyłania aktualizacji prawnych, publikacji i informacji o wydarzeniach;
• Zarządzania i administrowania naszymi kontaktami z Tobą i naszymi klientami;
• Zapewnienia i ulepszania naszych usług dla Ciebie i naszych klientów, w tym obsługi danych osobowych innych osób w imieniu naszych klientów;
• Dostarczania żądanych przez ciebie danych;
• Wypełniania naszych zobowiązań prawnych, regulacyjnych i dotyczących zarządzania ryzykiem, w tym ustalanie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych; i
• Do celów związanych z zatrudnieniem i rekrutacją.

Korzystanie z naszych stron internetowych:

Niektóre funkcje na naszych stronach internetowych zachęcają odwiedzających do przekazywania nam swoich danych osobowych, np.: formularze zapytań e-mailowych. Ich przeznaczenie jest oczywiste w momencie, w którym podajesz swoje dane osobowe i otrzymane w ten sposób informacje są wykorzystywane przez nas wyłącznie do tych celów.

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia analitycznego, które śledzi i raportuje, w jaki sposób nasza witryna jest używana, co pomaga nam ją ciągle ulepszać. Google Analytics robi to, umieszczając na twoim urządzeniu małe pliki tekstowe o nazwie “cookies”. Dane gromadzone przez pliki cookie, takie jak liczba odwiedzających witrynę, odwiedzane strony i czas spędzany na danej stronie, są zagregowane i dlatego są anonimowe. Więcej informacji znajdziesz poniżej w punkcie „Marketing i inne wiadomości przesyłane drogą elektroniczną”.

Nasze witryny używają również innych plików cookie. Pełne zasady dotyczące używania plików cookie można przeczytać na naszych stronach internetowych.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z używania plików cookie lub wycofać swoją zgodę, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że może to wpłynąć na działanie naszych stron internetowych i korzystanie z nich. Jeśli korzystasz z naszych witryn nie zmieniając swoich ustawień prywatności, tym samym zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Marketing i inne wiadomości przesyłane drogą elektroniczną:

Dane osobowe wykorzystujemy, aby dowiedzieć się czy czytasz e-maile i inne materiały. Takie jak publikacje prawne, które wysyłamy. Ponadto czy otwierasz linki do danych, które do nich dołączamy oraz czy i jak odwiedzasz naszą stronę internetową po kliknięciu tego linku (natychmiast i podczas przyszłych odwiedzin). Robimy to za pomocą oprogramowania, które umieszcza plik cookie na twoim urządzeniu, które śledzi tę aktywność i zapisuje ją na twój adres e-mail. Usunięcie tego pliku cookie nie wpłynie na jakość korzystania z naszych witryn internetowych. Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobów zarządzania i usuwania ich znajdziesz w punkcie „Wykorzystanie stron internetowych”.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas e-maili marketingowych, możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnej chwili, korzystając z funkcji wypisania się z e-maila marketingowego lub wysyłając e-mail zatytułowany „wypisz się” (ang. unsubscribe) do naszego inspektora ochrony danych, p. Sandry Hillard, na adres DPO@osborneslaw.com.

Wiadomości mailowe z aktualizacjami prawnymi:

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy danych osobowych podmiotom trzecim. Jeśli chcesz otrzymywać od nas e-maile marketingowe i aktualizacje prawne, odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem www.osborneslaw.com i podaj swoje dane kontaktowe w polu “zapisz się na naszą listę mailingową”.

Spotkania, wydarzenia i seminaria:

Zbieramy i przetwarzamy dane osób, które przychodzą na spotkania do naszego biura lub biorą udział w organizowanych przez nas lub naszych partnerów biznesowych imprezach lub seminariach. Będziemy przetwarzać i wykorzystywać specjalne kategorie danych osobowych na temat wymagań dietetycznych lub mobilności tylko po to, aby zaspokoić Twoje potrzeby i spełnić wszelkie inne zobowiązania prawne lub regulacyjne, którym musimy sprostać. Możemy udostępnić twoje dane wydziałowi IT i innym usługodawcom lub partnerom biznesowym zaangażowanym w organizację lub hosting odpowiedniego wydarzenia.

Usługi prawne i inne:

Gromadzimy, tworzymy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe w trakcie i w związku z usługami, które świadczymy naszym klientom. Przetwarzamy dane identyfikacyjne i podstawowe w ramach naszych procesów akceptacji biznesowej, finansów, administracji i marketingu. W tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, konfliktom i kontroli finansowej. Przetwarzamy również dane osobowe przekazane nam przez lub w imieniu naszych klientów w celu wykonania dla nich danego zlecenia. Dane mogą zostać ujawnione stronom trzecim w zakresie niezbędnym w związku z tymi pracami. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej w punkcie: “Komu udostępniamy Twoje dane osobowe” oraz “Do których krajów przekazujemy Twoje dane osobowe”.

informacje na temat ochrony prywatnosci

Na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

 • Aby wykonać zlecenie, np. nawiązanie kontaktu z osobą fizyczną w celu świadczenia usług prawnych lub innych;
 • Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych;
 • Do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń lub postępowań prawnych; i
 • W uzasadnionych celach biznesowych.

(Oznacza to prowadzenie i zarządzanie naszą firmą, tak abyśmy mogli zaoferować naszym klientom jak najlepsze i najbezpieczniejsze usługi. Dbamy o to, aby rozważyć i zrównoważyć potencjalny wpływ na ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) i twoje prawa, zanim przetworzymy twoje dane osobowe w uzasadnionym celu biznesowym. Nie wykorzystujemy twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do ciebie (chyba że mamy twoją zgodę lub takie postępowanie jest wymagane przez prawo). Więcej informacji znajdziesz w punkcie: “Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe”.)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z naszą polityką przechowywania danych, która kategoryzuje wszystkie dane posiadane przez Osbornes i określa odpowiedni okres przechowywania dla każdej kategorii danych. Okresy te są oparte na wymogach mających zastosowanie przepisów o ochronie danych oraz celu, dla którego dane są gromadzone i wykorzystywane. Z uwzględnieniem wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących przechowywania danych przez minimalny okres, czasu przedawnienia dla podjęcia działań prawnych, dobrej praktyki i celów biznesowych Osbornes.

Jeśli nabywasz od nas usługi prawne, zwykle przechowujemy Twoje dane osobowe przez 15 lat, poczynając od momentu, w którym zakończymy prowadzenie Twojej sprawy. Po 15 latach Twoje dane osobowe zostaną zniszczone, chyba że poprosisz nas o przechowanie swojego testamentu lub innych ważnych dokumentów prawnych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe:

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim zgodnie z ustaleniami umownymi z nimi, w tym:
• Dostawcom, którym zlecamy niektóre usługi, takie jak przetwarzanie tekstu, kopiowanie i tłumaczenie;
• Naszym profesjonalnym doradcom i audytorom;
• Dostawcom usług IT dla Osbornes;
• Stronom trzecim zaangażowanym w usługi świadczone klientom i za ich uprzednią zgodą, np. obrońcom, biegłym sądowym, agencjom medycznym, agencjom opracowującym koszty i dostawcom usług technologicznych; i
• Stronom trzecim zaangażowanym w hosting lub organizację imprez lub seminariów.

W razie potrzeby lub z przyczyn określonych w niniejszym dokumencie dane osobowe mogą być również udostępniane organom regulacyjnym, sądom, trybunałom, agencjom rządowym i organom ścigania.

Aczkolwiek jest to mało prawdopodobne, możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych w celu spełnienia wymagań prawnych lub regulacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o tym, zanim to zrobimy, chyba że prawo nam tego zabrania.

Jeśli w przyszłości dokonamy reorganizacji lub przeniesiemy swoją siedzibę, być może okaże się konieczne przeniesienie Twoich danych do nowych podmiotów Osbornes lub stron trzecich, za pośrednictwem których będzie prowadzona działalność Osbornes Solicitors LLP.

Osbornes korzysta z serwisów społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn, Instagram i Twitter. Jeśli korzystasz z tych serwisów, powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat ich postępowania z danymi osobowymi.

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, bez uzyskania Twojej uprzedniej zgody.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe: stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do utraty, wykorzystania lub uzyskania dostępu do twoich danych osobowych w sposób nieautoryzowany lub do zmiany bądź ujawnienia Twoich danych. Jeśli pojawi się podejrzenie, że doszło do naruszenia danych osobowych zastosujemy odpowiednie procedury i powiadomimy Ciebie i wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o takowym naruszeniu, jeśli jest to prawnie wymagane.

Do których krajów przekazujemy Twoje dane osobowe: W celu świadczenia naszych usług prawnych, na ogół nie musimy przekazywać Twoich danych osobowych do lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”) w celach określonych w niniejszej polityce prywatności.

W przypadku, gdy nasi zewnętrzni dostawcy usług przetwarzają dane osobowe poza EOG w trakcie świadczenia dla nas usług, nasza pisemna umowa z nimi zawiera odpowiednie klauzule, zgodnie z którymi twoje dane osobowe pozostają chronione i bezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych: Ogólne przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych i inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają określone prawa osobom, których dane dotyczą.

Masz prawo wglądu do posiadanych przez nas danych o tobie i o tym, jak je przetwarzamy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, możesz również mieć prawo do tego:

 • aby je zmienić lub usunąć,
 • aby ograniczyć przetwarzanie tych danych,
 • aby uniemożliwić nieautoryzowane przekazywanie twoich danych osobowych stronom trzecim oraz w pewnych okolicznościach,
 • aby twoje dane osobowe zostały przekazane innym organizacjom.

Możesz również mieć prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w Biurze Informacji Publicznej.

Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie, a następnie zdecydujesz się ją wycofać, uszanujemy ten wybór zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Twój sprzeciw (lub wycofanie poprzednio udzielonej zgody) może oznaczać, że nie będziemy w stanie wykonać działań niezbędnych do osiągnięcia celów określonych powyżej (patrz “Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe”) lub, że nie będziesz w stanie skorzystać z oferowanych przez nas usług prawnych.

Należy pamiętać, że nawet po tym, jak zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, możemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, w szczególności w związku z wykonywaniem i obroną naszych praw lub spełnianiem naszych wymogów prawnych i zobowiązań regulacyjnych.

Staramy się, aby posiadane przez nas dane były dokładne i aktualne. Dlatego prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o wszelkich zmianach w danych osobowych.

Zapytania, skargi i prośby: Osbornes zatrudnia inspektora ochrony danych (ang. “Data Protection Officer”). Wszelkie zapytania, skargi i wnioski dotyczące danych osobowych należy kierować do naszego inspektora ochrony danych, którym jest p. Sandra Hillard. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie (020 7485 8811), kierując zapytania na adres: Livery House, 7-9 Pratt Street, London NW1 0AE lub pocztą elektroniczną na adres: DPO@osborneslaw.com.

Administrator danych: Systemy IT naszej firmy zlokalizowane są w Anglii i są kontrolowane przez Osbornes. Osbornes Solicitors LLP jest administratorem Twoich danych osobowych.

Aktualizacje zasad: Ostatnia aktualizacja powyższych zasad dotyczących ochrony prywatności miała miejsce 12 kwietnia 2018 r. O wprowadzeniu jakichkolwiek zmian zostaną Państwo powiadomieni tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Czatz doradcą prawnym
Wyślij
Zadaj szczegółowe pytanie
 
Dotyczy pytania:
×
Prawnik w UK