Obrażenia głowy i mózgu

Jeśli w wyniku wypadku doznałeś urazu głowy, możliwe, że należy Ci się odszkodowanie

Fundacja Urazów Mózgu szacuje, że każdego roku około 125.000 osób w Wielkiej Brytanii odnosi obrażenia mózgu wymagające leczenia. Niezależnie od tego czy uraz nastąpił w wyniku wypadku w pracy, wypadku samochodowego, upadku lub zaniedbania lekarskiego, sprawy o odszkodowanie mają na celu pomóc tym, którzy ucierpieli nie z własnej winy. Istnieją trzy główne elementy wszelkich roszczeń o odszkodowanie. Należy wykazać, że:
– osoba doznała uszczerbku na zdrowiu
– uszczerbek spowodowany był działaniem lub zaniechaniem strony przeciwnej
– inna osoba lub organizacja, przynajmniej częściowo, ponosi winę za spowodowanie wypadku

Kwoty odszkodowania w sprawach dotyczących uszkodzenia mózgu często są dużo wyższe, niż w innych sprawach o odszkodowanie

Przy ustalaniu kwoty roszczenia należy brać pod uwagę nie tylko ból i cierpienie oraz początkowe straty finansowe, ale także wszelkie przyszłe straty, takie jak koszty rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, wsparcia przy niepełnosprawności, koszty sprzętu specjalistycznego oraz koszty transportu lub dostosowania lokalu mieszkalnego do potrzeb poszkodowanego. Jeśli poszkodowany nie będzie w stanie wrócić do wykonywania swojego zawodu, należy także wziąć pod uwagę jakiekolwiek utracone zarobki w przyszłości.

Roszczenia związane z urazami mózgu i głowy

Urazowe uszkodzenie mózgu może zniszczyć życie i rodziny. Dla osób dotkniętych skutkami katastrofalnego uszkodzenia mózgu istotne jest uzyskanie wczesnej porady prawnej, aby wprowadzić sieć wsparcia: pakiet opieki i rehabilitacji finansowany przez przeciwnika za pośrednictwem roszczenia z tytułu obrażeń głowy. Należy wprowadzić dochodzenie w sprawie odpowiedzialności prawnej. Do tego konieczne są szybkie działania oraz wiedza prawnicza. Większość urazów głowy i mózgu zostaje zidentyfikowana przez szpital zajmący się opieką oraz leczeniem. Istnieje jednak wiele przypadków urazów głowy, w których nie ma uszkodzeń samego mózgu lub uszkodzenia są subtelne. W tym przypadku zakres obrażeń nie zawsze jest eozpoznany przez lekarzy, a Twój prawnik może pomóc w przeprowadzeniu dochodzenia, aby uzyskać potrzebne wsparcie. W wielu przypadkach brakuje obserwacji po wypisaniu ze szpitala, a poszkodowana osoba może zostać pozostawiona bez wsparcia.

Chociaż uszkodzenie mózgu może być trudne do zdiagnozowania, niektóre lub wszystkie następujące skutki mogą być widoczne:

1. Objawy fizyczne i sensoryczne: zaburzenia równowagi i koordynacji, słuchu i wzroku, smaku i zapachu, bóle głowy oraz zmęczenie
2. Trudności emocjonalne: lęki, depresja, gniew, zachowania impulsywne.
3. Problemy poznawcze: trudności w mowie, przetwarzanie i zapamiętywanie informacji, problemy z uwagą i rozumieniem.
4. Naszym zadaniem jest zidentyfikowanie problemów spowodowanych urazem głowy lub mózgu, wprowadzenie niezbędnego leczenia i wsparcia oraz zidentyfikowanie i zgłoszenie strat- przeszłych i przyszłych- spowodowanych przez uraz.

Może to obejmować organizowanie oraz opłacanie alternatywnych miejsc zamieszkania, specjalistycznego sprzętu, opieki i terapii. Dokonując roszczenia z tytułu urazu mózgu lub głowy, zapewnimy maksymalną opiekę finansową i pakiet wsparcia w celu pokrycia długoterminowych wydatków.

Etapy roszczenia z tytułu urazu głowy:
– Dochodzenie
– Dialog z przeciwnikiem i układ płatności okresowych
– Rehabilitacja i wsparcie
– Ocena medyczna ciężkości urazu głowy
– Inne dowody rzeczowe
– Obliczanie kompensacji
– Ugoda sądowa lub postępowanie sądowe

Dlaczego warto wybrać firmę Osbornes, aby reprezentować Cię w roszczeniach związanych z urazami głowy i mózgu

Urazy głowy i mózgu mogą być złożonymi roszczeniami z tytułu obrażeń ciała i powinny być rozpatrywane przez doświadczonego prawnika. Partnerzy Stuart Kightley i Sophie Davies specjalizują się w tej dziedzinie. Niezależny katalog prawny Chambers and Partners podkreśla, że ​​Stuart jest „dobrze postrzegany w środowisku w zakresie postępowania z urazami głowy i wypadkami przy pracy”.