Obrażenia głowy i mózgu

Jeśli w wyniku wypadku doznałeś urazu głowy, możliwe, że należy Ci się odszkodowanie.

Fundacja Urazów Mózgu szacuje, że każdego roku około 125.000 osób w Wielkiej Brytanii odnosi uszkodzenia mózgu wymagające leczenia. Niezależnie od tego, czy uraz nastąpił w wyniku wypadku w pracy, wypadku samochodowego, upadku lub zaniedbania lekarza, sprawy o odszkodowanie mają na celu pomóc tym, którzy ucierpieli nie z własnej winy. Istnieją trzy główne elementy wszelkich roszczeń o odszkodowanie. Będziesz musiał wykazać, że inna osoba lub organizacja, przynajmniej częściowo, ponosi winę za spowodowanie wypadku. Musisz także udowodnić, że doznałeś uszczerbku na zdrowiu i że uszczerbek spowodowany był działaniem lub zaniechaniem strony przeciwnej.

Kwoty odszkodowania w sprawach dotyczących uszkodzenia mózgu często są dużo wyższe niż w innych sprawach o odszkodowanie.

Przy ustalaniu kwoty roszczenia należy brać pod uwagę nie tylko ból i cierpienie oraz początkowe straty finansowe, ale także wszelkie przyszłe straty, takie jak koszty rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, wsparcia przy niepełnosprawności, koszty sprzętu specjalistycznego oraz koszty transportu lub dostosowania lokalu mieszkalnego do potrzeb poszkodowanego. Jeśli poszkodowany nie będzie w stanie wrócić do wykonywania swojego zawodu, należy także wziąć pod uwagę jakiekolwiek utracone zarobki w przyszłości.

Sprawy o odszkodowanie związane z urazami głowy są często bardzo skomplikowane i wymagają doświadczenia i ekspertyzy prawnej.

Bardzo ważne jest, aby szukać pomocy doświadczonej kancelarii i najlepiej jest unikać pośredników. Należy upewnić się, że firma jest nadzorowana przez SRA oraz sprawdzić od ilu lat działa w zakresie spraw odszkodowawczych.