Wypadek dziecka

Umiejętność zapewnienia równowagi pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem naszych pociech jest nie lada wyzwaniem i tradycyjnym problemem dla każdego rodzica. Oczekujemy, że przepychanki będące nieodłączną częścią dorastania naszych dzieci będą im sprawiały tylko radość i nie będą stanowiły potencjalnego zagrożenia. Pomimo rozmów, jakie są prowadzone na temat „kultury odszkodowań”, nie doszukujemy się zazwyczaj winnego za wypadek. Statystyki wskazują, że szkoły oraz przedszkola rejestrują małą liczbę roszczeń odszkodowawczych, które są wnoszone przeciwko nim po tym, jak uczniowie ulegli wypadkowi na ich terenie. Niektóre wypadki, którym można było zapobiec, spowodowane są niedbalstwem innych. Takie wypadki powodują często poważne obrażenia, których pod żadnym pozorem nie wolno ignorować.

Wypadki dzieci na drogach

Drogi są największym zagrożeniem, z jakim muszą się zmierzyć nasze dzieci poza domem. Co roku około 2,5 tysiąca dzieci ginie na drogach bądź zostaje ciężko ranna. Większość ofiar wśród dzieci stanowią piesi. Często wina za wypadek leży częściowo lub w całości po stronie dzieci – ich brak doświadczenia albo koncentracji powoduje, że nierozważnie przebiegają przez ulicę. Nie rozglądają się przed wejściem na jezdnię albo źle oszacowują odległość od samochodu lub jego szybkość. Prawo dopuszcza i akceptuje fakt, że dzieci mogą być mniej rozważne niż dorośli, w związku z czym nakłada surowszy obowiązek bycia uważnym na innych użytkowników dróg.

W sytuacji, gdy kierowca pojazdu biorącego udział w wypadku był w stanie uniknąć kolizji, ale jechał, na przykład, za szybko bądź nie rozejrzał się uważnie, wina za wypadek leży po jego stronie. Wiele wypadków drogowych dotyczy dzieci, które podczas przechodzenia przez jezdnię zostały potrącone przez jadącego za szybko kierowcę. Gdyby tylko kierowca jechał wolniej, zahamował lub w porę skręcił, zauważyłby dziecko i tym samym uniknął zderzenia. Inne wypadki z udziałem dzieci mają miejsce wtedy, kiedy kierowcy pojazdów nie zachowują bezpiecznej odległości pomiędzy swoimi pojazdami a rowerami lub też nieprawidłowo przewidują działania dzieci. Jeśli część winy leży po stronie kierowcy, dana sprawa zakończy się sukcesem, nawet w przypadku, gdy narzucone będzie potrącenie od sumy odszkodowania za przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Wiele zależy od czynników poszczególnego przypadku oraz dostępnych dowodów.

Przygoda oraz podejmowanie ryzyka

To, co może się wydawać osobie dorosłej zagrożeniem, dla dziecka może stanowić atrakcję i ciekawostkę. Dach budynku, porzucone auto, plac budowy czy kamieniołom są niewątpliwie niebezpiecznymi miejscami, dlatego osoby za nie odpowiedzialne muszą zdawać sobie sprawę z tego, że dociekliwe i żądne przygód dzieci będą chciały do nich dotrzeć, nawet jeśli będzie to wymagało wtargnięcia na jakiś teren bez pozwolenia. Tego typu ,,pokusy’’ powinny być odpowiednio zabezpieczone i otoczone płotami, barierami, na których umieszczone są napisy ostrzegawcze. Od zakresu zabezpieczenia zależeć będzie ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

Szczególne zasady oraz limit czasowy

Ze względu na to, że dzieci nie mogą samodzielnie wnosić roszczeń prawnych, reprezentować je będzie przedstawiciel procesowy (zazwyczaj jest to jeden z rodziców). Zdecydowana większość przypadków odbywa się poza murami sądu w trakcie negocjacji. Sąd musi jednak zatwierdzić warunki porozumienia, które zostały ustalone podczas posiedzenia. Dla dobra dzieci sąd przeważnie zamraża odszkodowanie do momentu uzyskania przez nich pełnoletności. Zazwyczaj roszczenia odszkodowawcze muszą zostać wszczęte w ciągu trzech lat od daty wypadku. W wypadkach, których uczestnikami były dzieci, ów okres zostaje naliczany od momentu uzyskania przez nie 18. roku życia. Niemniej jednak doradzamy Państwu jak najszybsze skonsultowanie się z prawnikiem oraz wszczęcie roszczeń zaraz po wypadku, aby potrzebne dowody były nadal dostępne i aktualne oraz w celu zwiększenia szans na wygraną.