Odszkodowania za wypadki na rusztowaniach

Praca na rusztowaniach wiąże się z ogromnym ryzykiem wystąpienia obrażeń ciała. Dlatego należy przestrzegać ścisłych przepisów ustawowych dotyczących tego, jak taka praca powinna być zaplanowana, wykonywana oraz nadzorowana. Tylko doświadczeni i wykwalifikowani monterzy rusztowań powinni wykonywać prace związane z ich montażem i demontażem oraz tylko tacy monterzy powinni pracować na dachach i innych wysokościach. Branża ta charakteryzuje się jednak istnieniem wielu małych, prywatnych przedsiębiorstw. Często zatrudniających niewykwalifikowanych bądź niewłaściwie przeszkolonych pracowników do wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych zadań. 

Zajmujemy się rozpatrywaniem wielu roszczeń dotyczących sytuacji, podczas których pracownicy spadli z rusztowania, ponieważ ktoś inny popełnił błąd. Na przykład, ustawiono rusztowanie, jednak część desek pomostu roboczego nie została właściwie oparta i zabezpieczona, usunięto słup wraz z nawiasem w celu uzyskania dostępu do innej części budynku bądź też nie zaplanowano właściwie pracy demontażu rusztowania, wskutek czego nie zamknięto pomostu stanowiącego zagrożenie.

Powszechne obrażenia

Najbardziej powszechnymi wypadkami na rusztowaniach są upadki z wysokości lub na skutek spadających przedmiotów. Upadki z wysokości są szczególnie niebezpieczne, gdyż związane są z ciężkimi obrażeniami ciała, sporadycznie powodującymi śmierć, a czasami groźne urazy kręgosłupa. Poważne urazy ortopedyczne są także wynikiem upadków z wysokości.

Należyta staranność

Większość spraw roszczeniowych za wypadki na rusztowaniach kończy się powodzeniem, gdyż prawo zezwala na wystosowanie roszczenia przeciwko jakiejkolwiek osobie lub stronie odpowiedzialnej za rusztowanie. Pod warunkiem, że istnieje możliwość ustalenia i udowodnienia winy.

W związku z powyższym, jesteśmy w stanie udowodnić, iż

  • główny wykonawca nie sprawdził dokładnie, czy podczas demontażu rusztowanie było bezpieczne
  • współpracownik popełnił błąd podczas ustawiania części rusztowania
  • bądź nie zauważono usterki w konstrukcji

Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków w pracy. Dotyczą one przede wszystkim wyposażenia oraz szkolenia. W przypadku, gdy nie są zapewnione hełmy ochronne oraz pasy bezpieczeństwa, pracownik, który uległ wypadkowi w wyniku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ma prawo do dochodzenia roszczeń.

Szkolenia mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy. W przypadku, gdy monter rusztowań nie odbył odpowiedniego szkolenia określonego przez Construction Industry Scaffolders Record Scheme, nie powinien być dopuszczony do wykonywania takiej pracy. Bardzo często mamy do czynienia z przypadkami, w których zwykli robotnicy wykonują prace, które powinny być wyłącznie wykonywane przez wyszkolonych monterów rusztowań. Jak można się spodziewać, tacy pracownicy są znacznie częściej narażeni na ryzyko wypadku, często poważnego i kończącego się rozległymi obrażeniami. Szczególne wymogi dotyczące wykonywania jakiejkolwiek pracy powinny być określone w ocenie ryzyka. Monterzy rusztowań i ich robotnicy powinni natomiast zostać odpowiednio przeszkoleni i pouczeni.

Dochodzenia w sprawach wypadków na rusztowaniach są bardzo skrupulatne i często wymagają udziału głównego wykonawcy. Czasami potrzebny jest także udział specjalisty ds. BHP, który ma prawo do wniesienia oskarżenia przeciwko jednostkom odpowiedzialnym za wypadek. Kancelaria Osbornes ma możliwość wglądu w dokumentację dotyczącą wykonywanej pracy. Wypadku oraz dotychczasowego dochodzenia, a także prawo do przeprowadzenia własnego dochodzenia w celu dotarcia do sedna sprawy i uzyskania odpowiedzi na pytanie o to, kto spowodował wypadek.