Home

Wypadek na wakacjach

Wypadek na wakacjach

Wypadek na wakacjach

Jeśli podczas pobytu na wakacjach zachorowali bądź ulegli Państwo wypadkowi, istnieje szansa na to, że będzie Wam przysługiwało prawo do wszczęcia roszczeń odszkodowawczych.

Wypadek na wakacjach w Wielkiej Brytanii

Jeśli do wypadku doszło podczas pobytu na wakacjach w Wielkiej Brytanii? Będziemy się nim zajmować w taki sam sposób, w jaki zajmujemy się innymi wypadkami i związanymi z nimi roszczeniami odszkodowawczymi.

Wakacje zorganizowane

W 2010 roku miało miejsce ponad 50 milionów wizyt za granicę z udziałem obywateli Wielkiej Brytanii. Nie dziwi zatem fakt, że przy tak dużej liczbie osób podróżujących za granicę każdego roku, nie zawsze wszystko idzie jak po maśle.

W przypadku, gdy uczestniczyli Państwo w wypadku za granicą lub doświadczyli problemów zdrowotnych? Może Wam przysługiwać prawo do ubiegania się o odszkodowanie od biura podróży odpowiedzialnego za organizację wycieczki.

Jeśli wypadek lub problemy zdrowotne, których doświadczyli Państwo podczas wakacji były przynajmniej częściowo związane z wakacjami zorganizowanymi. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że biuro podróży będzie za nie odpowiedzialne.

Typowy pakiet wakacyjny składa się z:

  • Przylotu i odlotu z miejsca spędzania urlopu
  • Transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania i odwrotnie
  • Zakwaterowania na czas wakacji

W przypadku, gdy obrażenia zostały odniesione (bądź pojawiły się problemy zdrowotne) w jednym z powyższych punktów, mogą mieć Państwo prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Roszczenia za wypadki w innych krajach

W przypadku, gdy byli Państwo ofiarą wypadku podczas pobytu za granicą na wczasach samodzielnych bądź w przypadku, gdy obrażenia, jakich doznaliście nie były spowodowane z winy biura podróży. Wciąż może Wam przysługiwać prawo do ubiegania się o odszkodowanie. 

Na przykład, kiedy wypadek lub choroba miały miejsce podczas podróży osobistej lub służbowej. Jest wiele przyczyn niezwiązanych z wycieczkami zorganizowanymi, w wyniku których mogą Państwo zostać ranni albo zachorować.

W takich okolicznościach roszczenia dochodzi się od osoby obarczonej winą za wypadek bądź chorobę Państwa w kraju, w którym przebywaliście na wakacjach. Jest to proces o wiele trudniejszy niż ten, który jest wykorzystywany podczas ubiegania się o odszkodowanie od biura podróży. Niemniej jednak nieustannie istnieje szansa na otrzymanie rekompensaty za wyrządzone szkody.

Wypadki w samolocie lub na łodzi

Jeśli doznaliście Państwo obrażeń cielesnych podczas podróży samolotem lub łodzią, istnieje prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania za wypadek.

Prawo do wnoszenia roszczeń określone jest przez Konwencje montrealską i ateńską, międzynarodowe prawa transportowe dotyczące przewozu lotniczego i morskiego.

Niniejsze Konwencje nie są jednak łatwe do zrozumienia, dlatego doradzalibyśmy Państwu znalezienie reprezentacji prawnej, która pomogłaby Wam w ubieganiu się o odszkodowanie.

Konwencja montrealska stosowana jest nie tylko podczas wypadków mających miejsce na pokładzie samolotu, ale również podczas wypadków, które wydarzyły się w trakcie schodzenia lub wchodzenia do samolotu.

Zarówno Konwencja montrealska, jak i ateńska mają ściśle określony czas, przez który można wnosić roszczenia. Wynosi on dwa lata.

Czatz doradcą prawnym
Wyślij
Zadaj szczegółowe pytanie
 
Dotyczy pytania:
×
Prawnik w UK