Prawo Rodzinne – Polski Prawnik w Anglii

Prawnicy w uk specjalizują się w sprawach rodzinnych należąc tym samym do zrzeszenia ‘Resolution’, którego celem jest mediacja i ugodowe zakończenie spraw rodzinnych. Naszym celem jest to, by
każdy przypadek doprowadzić do najlepszego i najszybszego rozwiązania problemów rodzinnych, zadowalających dla każdej strony konfliktu .Nasze prawne sprawy, którymi się specjalizujemy to m.in.

 • Sprawy rozwodowe (Rozwody)
 • Podział majątku.
 • Ustalenie separacji.
 • Spory wynikających ze wspólnego pożycia.
 • Ustalanie opieki nad dziećmi.
 • Ustalanie praw dziadków w stosunku do wnuków.
 • Prowadzenie mediacji.
 • Wyroki sądowe.
 • Kwestie alimentacyjne
 • Adopcje
 • Prawo dzieci

Rozwód w Uk

Załamanie małżeństwa może być trudnym i bolesnym doświadczeniem. Jeśli zdecydowałeś, że twoje małżeństwo się zakończyło, nasi prawnicy rozwodowi mogą Cię przeprowadzić przez proces uzyskania rozwodu.

Aby uzyskać rozwód, musisz udowodnić sądowi, że małżeństwo uległo bezpowrotnemu załamaniu.

Nasi prawnicy zajmujący się rozwodem mogą również doradzać w kwestiach związanych ze wszystkimi sprawami finansowymi i sprawami dzieci, które należy rozwiązać w przypadku rozpadu małżeństwa.

Prawo rodzinne i opiekuńcze w anglii

Podstawowym obowiązkiem każdego rodzica jest obowiązek utrzymania swojego dziecka nawet po rozwodzie. Do praw zaliczmy m.in. prawo do majątku dziecka po jego śmierci, prawo do dalszej edukacji.

Prawa i obowiązki ojca i matki

Władza rodzicielska a rozwód rodziców

Staramy się jak najszybciej zachęcać do porozumienia, aby uniknąć cierpienia opiekunów i dzieci, chociaż zapewniamy, że argumenty i obawy naszych klientów są zgłaszane i rozwiązywane. Ogólną zasadą stojącą za podejściem sądu jest zbadanie, co leży w najlepszym interesie dziecka i jak można to osiągnąć. Wielu opiekunów może uzgodnić uzgodnienia, ale inni mogą skorzystać z uczestnictwa w mediacji lub negocjacji za pośrednictwem radców prawnych.

W niektórych przypadkach odpowiedni może być wniosek do sądu. Przed złożeniem wniosku do sądu opiekunowie są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym i ocenie mediacji (MIAM). Jest to spotkanie, na którym strony otrzymają informacje na temat mediacji, a także sposoby rozwiązania sporu bez interwencji sądu. MIAM są przeprowadzane przez upoważnionych mediatorów rodzinnych.

Alimenty w Angli

Organem właściwym do wyliczania alimentów na rzecz dziecka jest Agencja Alimentacyjna (Child Support Agency).

Child Support Agency jest agencją rządową, która zajmuje się wyliczaniem należnych alimentów. W przypadku, gdy rodzic uchyla się od płacenia świadczeń, agencja może też wszcząć odpowiednie procedury sądowe.

Jeśli mają państwo jakiekowiek dodatkowe pytania w zakresie świadczonych przez nas usług, prosimy o kontakt pod nr telefonu 020 7482 8437 lub wypełnienie kwestionariusza dostępnego na naszej stronie internetowej.