Upadek z rusztowania

Praca na rusztowaniach wiąże się z ogromnym ryzykiem odniesienia obrażeń ciała. Dlatego należy przestrzegać ścisłych przepisów ustawowych dotyczących tego, jak praca powinna być wykonywana oraz nadzorowana. Tylko doświadczeni i wykwalifikowani monterzy powinni montować oraz demować rusztowania, oraz tylko monterzy powinni pracować na wysokościach. Branża ta charakteryzuje się jednak istnieniem wielu małych, prywatnych przedsiębiorstw, często zatrudniających niewykwalifikowanych bądź niewłaściwie przeszkolonych pracowników do wykonywania skomplikowanych i niebezpiecznych zadań.  Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań w sytuacjach, podczas których pracownicy spadli z rusztowania, ponieważ ktoś inny popełnił błąd, na przykład gdy część desek pomostu roboczego nie została właściwie oparta i zabezpieczona, usunięto słup wraz z nawiasem w celu uzyskania dostępu do innej części budynku bądź też niewłaściwie zaplanowano demontaż, wskutek czego nie zamknięto pomostu stanowiącego zagrożenie.

Odniesione obrażenia

Najbardziej powszechnymi wypadkami na rusztowaniach są upadki z wysokości lub urazy odniesionbe na skutek spadających przedmiotów. Te pierwsze są szczególnie niebezpieczne, ponieważ związane są z ciężkimi obrażeniami ciała, czasem powodującymi urazy kręgosłupa lub nawet śmierć.

Kiedy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Większość spraw roszczeniowych za wypadki na rusztowaniach kończy się powodzeniem, gdyż prawo zezwala na wystosowanie roszczenia przeciwko jakiejkolwiek osobie lub stronie odpowiedzialnej za rusztowanie, pod warunkiem, że istnieje możliwość ustalenia i udowodnienia winy. W związku z powyższym, jesteśmy w stanie udowodnić, że:

  • nie zauważono usterki w konstrukcji
  • współpracownik popełnił błąd podczas ustawiania części rusztowania
  • główny wykonawca nie sprawdził dokładnie, czy podczas demontażu rusztowanie było bezpieczne

Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków w pracy. Dotyczą one przede wszystkim wyposażenia oraz szkolenia. W przypadku, gdy nie są zapewnione kaski ochronne oraz pasy bezpieczeństwa, pracownik, który uległ wypadkowi, ma prawo do dochodzenia odszkodowania. Bardzo często mamy do czynienia z przypadkami, w których zwykli robotnicy wykonują prace, które powinny być wyłącznie wykonywane przez wyszkolonych monterów rusztowań. Szkolenia mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy. W przypadku, gdy monter rusztowań nie odbył odpowiedniego szkolenia określonego przez Construction Industry Scaffolders Record Scheme, nie powinien być dopuszczony do wykonywania takiej pracy. Jak można się spodziewać, pracownicy ci są znacznie częściej narażeni na ryzyko wypadku, często poważnego w skutkach i kończącego się rozległymi obrażeniami.

Procedura o uzyskanie odszkodowania

Dochodzenia w sprawach wypadków na rusztowaniach są bardzo szczegółowe i często wymagają udziału głównego wykonawcy. Czasami potrzebny jest także udział specjalisty ds. BHP, który ma prawo do wniesienia oskarżenia przeciwko jednostkom odpowiedzialnym za wypadek. Kancelaria Osbornes ma możliwość wglądu w dokumentację dotyczącą wykonywanej pracy, wypadku oraz dotychczasowego dochodzenia, a także prawo do przeprowadzenia własnego dochodzenia w celu dotarcia do sedna sprawy i uzyskania odpowiedzi na pytanie o to, kto spowodował wypadek.