Upadki z drabiny oraz upadki z wysokości

Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych w pracy oraz jedną z głównych przyczyn poważnych obrażeń. Do 2006 roku problem ten rozrósł się do takich rozmiarów (w samym tylko 2006 roku, miało miejsce 46 wypadków śmiertelnych oraz 3350 poważnych obrażeń), że rząd zmuszony był do wprowadzenia nowych przepisów mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników.

Przepisy dotyczące pracy na wysokościach

W 2007r. wprowadzono zmienione przepisy dotyczące pracy na wysokościach. Dotyczą one wszystkich miejsc pracy, w których istnieje zagrożenie upadku pracownika z wysokości. Przepisy te biorą pod uwagę nie tylko upadki na budowie, ale również upadki w biurach, sklepach i innych miejscach pracy.

Owe przepisy są dokładnie opracowane. Jakiekolwiek zajęcie na wysokościach powinno być gruntownie ocenione, a jeśli to możliwe, uniknięte. W przypadku, gdy nie da się uniknąć pracy na wysokościach, należy podjąć wszelkie działania oraz zapewnić takie warunki pracy, aby możliwe było zminimalizowanie wystąpienie ryzyka upadku. Działania te obejmują na przykład upewnienie się, że użyte zostało zabezpieczające wyposażenie (mające na celu zapobieganie upadkom) lub przeprowadzenie odpowiednich i udokumentowanych procedur oraz szkoleń, dzięki którym pracownicy będą mogli zrozumieć i poradzić sobie z ewentualnymi niebezpieczeństwami związanymi z wykonywanymi przez nich zadaniami. Sprzęt zabezpieczający powinien być regularnie sprawdzany i naprawiany, a także odpowiednio utrzymany. Pracownicy powinni natomiast przechodzić odpowiednie szkolenia w zakresie jego użycia.

Praktyczne środki i sposoby zapobiegania wypadkom obejmują uchwyty i balustrady ochronne, szelki bezpieczeństwa, podesty robocze oraz hełmy ochronne.

Przepisy dotyczące pracy na wysokościach odnoszą się również do użycia drabin w pracy. Drabiny są przyczyną wielu wypadków w pracy. Spośród 6 tysięcy głównych wypadków zgłaszanych każdego roku specjaliście ds. BHP, aż tysiąc z nich związanych jest z użyciem drabiny.

Użycie drabiny w miejscu pracy

Drabiny są bardzo popularnym sprzętem wykorzystywanym w pracy przez pracodawców ze względu na ich niski koszt oraz możliwość ich użycia przez jedną osobę niepotrzebującą dodatkowej pomocy podczas ich ustawiania. Jest to niestety jednoznaczne z tym, że drabiny wykorzystuje się nawet w sytuacjach wymagających użycia także innego sprzętu.

Użycie drabin powinno mieć miejsce tylko po uprzednim przeprowadzeniu oceny ryzyka w celu upewnienia się, czy nie powinno się zastosować pomostu bądź innego rodzaju mobilnej platformy. Drabiny muszą być stabilnie umiejscowione przez drugą osobę na równej powierzchni oraz odpowiednio zabezpieczone na górze. O tych środkach bezpieczeństwa należy pamiętać za każdym razem, kiedy drabina jest wykorzystywana w pracy. Wiąże się to jednak ze zwiększeniem ceny drabin oraz zmniejszeniem ich elastyczności, dlatego pracownicy bardzo często udają się do pracy jedynie z kartą i drabiną o standardowych wymiarach.

Jak można przewidzieć, drabina może się czasem osunąć, ponieważ nie jest zabezpieczona w dolnej części lub rozjechać z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia w części górnej.

Inne szczególne niebezpieczeństwo pojawia się podczas wykonywania pracy na dachu, którego powierzchnia bywa często niebezpieczna i niepewna. Na dachu może znajdować się okno, przez które łatwo spaść. W takich sytuacjach odniesione obrażenia są prawie zawsze bardzo ciężkie i wiążą się z urazami głowy i kręgosłupa, a także z licznymi złamaniami kości. Zazwyczaj można uniknąć takiego rodzaju wypadków poprzez przeprowadzenie dokładnej oceny niebezpieczeństwa, mającej na celu upewnienie się, czy wytrzymałość dachu jest regularnie sprawdzana, a obszary niebezpieczne i mało stabilne są oddzielone barierami. Okna dachowe powinny być zawsze otoczone odpowiednio oznakowanymi barierami.

W jaki sposób możemy Państwu pomóc

Prawnicy kancelarii Osbornes zajmowali się dotychczas wieloma przypadkami związanymi z upadkami pracowników z dachów lub przez dach budynków. Były one spowodowane tym, że pracodawcy nie podjęli odpowiednich kroków, mających na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków w pracy.