Wypadek na budowie

Szacuje się, że ponad 2,2 mln ludzi pracuje obecnie w brytyjskiej branży budowlanej. Zalicza się ona do najbardziej niebezpiecznych, a wypadki zdarzają się tu codziennie. W związku z tym istnieje szereg przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które pozwalają uniknąć wypadków na budowie. Przepisy te wymagają od pracodawców (oraz innych osób nadzorujących plac budowy), aby ocenili oni wysokość występującego ryzyka. Wymagają też, aby upewnili się, że wszyscy pracownicy zostali prawidłowo przeszkoleni oraz otrzymali właściwy sprzęt i wyposażenie. Do najczęstszych wypadków na budowie zaliczamy poślizgnięcia, potknięcia, upadki z rusztowań oraz urazy spowodowane przez spadające przedmioty.

Samozatrudnienie

Pracownicy, którzy są najczęściej wystawieni na niebezpieczeństwo, są zazwyczaj pracownikami sezonowymi, zarejestrowanymi na zasadach osoby samozatrudnionej w obrębie Government’s Construction Industry Scheme. W Wielkiej Brytanii jest około miliona pracowników sezonowych posiadających status samozatrudnienia (self-employed). Większość z nich jednak pracuje na takiej samej zasadach, jak te zawarte w standardowej umowie o pracę. Status ten jest często tylko narzędziem do tego, aby móc pracować (często przez agencje pośrednictwa pracy) bez obowiązku płacenia za składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie pracownik posiada ograniczone prawa w zakresie ochrony bezpieczeństwa.

Self-employed, a odszkodowanie

Pomimo tego, że wielu z naszych klientów będących ofiarami wypadków w pracy pracuje na zasadzie samozatrudnienia, udaje nam się uzyskać odszkodowanie prawie dla każdego z nich. W większości przypadków jesteśmy w stanie udowodnić, że relacja pomiędzy naszym klientem, a zleceniodawcą jest w rzeczywistości taką samą relacją, jaka łączy pracodawcę i pracownika. Co więcej, potrafimy dowieść, że w każdej sytuacji zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa osobom pracującym na własny rachunek. Jeśli taka osoba dozna obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem ze strony innego pracownika lub firmy, nadal będzie ona uprawniona do rozpoczęcia procedury o uzyskanie odszkodowania.

Zwolnienie z pracy po wypadku

Pracownicy budowy niechętnie ubiegają się o odszkodowanie za wypadek w pracy, ponieważ obawiają się utraty swojego stanowiska. W rzeczywistości jednak większość z nich nie ma dalszej możliwości pracy, ze względu na odniesione podczas wypadku obrażenia. Często nie pozwala się im na kontynuację wcześniej wykonywanych zadań. Nie pomaga im również ich status samozatrudnienia, który uniemożliwia pójście na płatne zwolnienie lekarskie, bądź uzyskanie zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji pracownik również może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu niesłusznego zwolnienia z pracy, gdy wynika ono z faktu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

W większość prowadzonych przez nas spraw kończy się powodzeniem, a nasi prawnicy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.