Wypadek na wakacjach lub zagranicą

Jeśli podczas pobytu na wakacjach zachorowali bądź ulegli Państwo wypadkowi, istnieje szansa na to, że będzie Wam przysługiwało prawo do wszczęcia roszczeń odszkodowawczych. Polski Prawnik w UK zapewnia specjalistyczne porady prawne dotyczące roszczeń z tytułu wypadków za granicą. Podczas składania wniosku o odszkodowanie procedury oraz prawo mogą różnić się w zależności od kraju. Nasze wielojęzyczne zespoły mają doświadczenie i wiedzę, aby pomóc osobom ubiegającym się o odszkodowanie po wypadku za granicą, czy to na wakacjach, odwiedzając przyjaciół i krewnych, czy w podróży służbowej. Reprezentujemy osoby, które doznały drobnych obrażeń, takich jak złamania, jak i te z poważnymi urazami kręgosłupa lub urazami mózgu czy wypadki z ofiarami śmiertelnymi.

Sprawy obsługiwane przez nasz zespół specjalistów Osbornes Law obejmują:

 • Wypadki drogowe za granicą Poważne obrażenia doznały za granicą
 • Wypadki drogowe za granicą Poważne obrażenia doznały za granicą
 • Wypadki podczas pracy za granicą Roszczenia z tytułu wypadku lotniczego
 • Wypadki na morzu Roszczenia dotyczące statków wycieczkowych
 • Roszczenia z tytułu sportów zimowych
 • Roszczenia o wypadki lub choroby w hotelach
 • Lekarskie zaniedbania podczas pobytu za granicą
  Nasi wyspecjalizowani prawnicy są członkami Stowarzyszenia Obrażeń Osobistych (APIL) i ogólnoeuropejskiej organizacji prawników zajmujących się urazami osobistymi (PEOPIL).

Wypadek na wakacjach w Wielkiej Brytanii
Jeśli do wypadku doszło podczas pobytu na wakacjach w Wielkiej Brytanii będziemy się nim zajmować w taki sam sposób, w jaki zajmujemy się innymi wypadkami i związanymi z nimi roszczeniami odszkodowawczymi.

Wakacje zorganizowane
W 2010 roku miało miejsce ponad 50 milionów wizyt za granicą z udziałem mieszkańców Wielkiej Brytanii. Nie dziwi zatem fakt, że przy tak dużej liczbie osób podróżujących za granicę każdego roku, nie zawsze wszystko idzie jak po maśle. W przypadku, gdy uczestniczyli Państwo w wypadku za granicą lub doświadczyli problemów zdrowotnych może Wam przysługiwać prawo do ubiegania się o odszkodowanie od biura podróży odpowiedzialnego za organizację wycieczki. Jeśli wypadek lub problemy zdrowotne, których doświadczyli Państwo podczas wakacji były przynajmniej częściowo związane z wakacjami zorganizowanymi istnieje duże prawdopodobieństwo, że biuro podróży będzie za nie odpowiedzialne.

Typowy pakiet wakacyjny składa się z:

 • przylotu i odlotu z miejsca spędzania urlopu
 • transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania i odwrotnie
 • zakwaterowania na czas wakacji

W przypadku, gdy obrażenia zostały odniesione (bądź pojawiły się problemy zdrowotne) w jednym z powyższych punktów, mogą mieć Państwo prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Roszczenia za wypadki w innych krajach
W przypadku, gdy są Państwo ofiarami wypadku podczas pobytu za granicą na wczasach samodzielnych bądź w przypadku, gdy doznane obrażenia nie były spowodowane winą biura podróży wciąż może Wam przysługiwać prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Jest wiele przyczyn niezwiązanych z wycieczkami zorganizowanymi, w wyniku których mogą Państwo zostać ranni albo zachorować. W takich okolicznościach roszczenia dochodzi się od osoby obarczonej winą za wypadek bądź chorobę Państwa w kraju, w którym przebywaliście na wakacjach. Jest to proces o wiele trudniejszy niż ten, który jest wykorzystywany podczas ubiegania się o odszkodowanie od biura podróży. Niemniej jednak nieustannie istnieje szansa na otrzymanie rekompensaty za wyrządzoną krzywdę.

Wypadki w samolocie lub na łodzi
Jeśli doznaliście Państwo obrażeń cielesnych podczas podróży samolotem lub łodzią, istnieje prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania za wypadek. Prawo do wnoszenia roszczeń określone jest przez Konwencję Montrealską i Ateńską, międzynarodowe prawa transportowe dotyczące przewozu lotniczego i morskiego. Niniejsze konwencje nie są jednak łatwe do zrozumienia, dlatego doradzalibyśmy Państwu znalezienie reprezentacji prawnej, która pomogłaby Wam w ubieganiu się o rekompensatę. Konwencja Montrealska stosowana jest nie tylko podczas wypadków mających miejsce na pokładzie samolotu, ale również podczas wypadków, które wydarzyły się w trakcie schodzenia lub wchodzenia do samolotu. Obie konwencje mają ściśle określony czas, w którym można wnosić roszczenia. Wynosi on dwa lata.