Wypadek na wakacjach

Jeśli podczas pobytu na wakacjach zachorowali bądź ulegli Państwo wypadkowi, istnieje szansa na to, że będzie Wam przysługiwało prawo do wszczęcia roszczeń odszkodowawczych.

Wypadek na wakacjach w Wielkiej Brytanii

Jeśli do wypadku doszło podczas pobytu na wakacjach w Wielkiej Brytanii? Będziemy się nim zajmować w taki sam sposób, w jaki zajmujemy się innymi wypadkami i związanymi z nimi roszczeniami odszkodowawczymi.

Wakacje zorganizowane

W 2010 roku miało miejsce ponad 50 milionów wizyt za granicę z udziałem obywateli Wielkiej Brytanii. Nie dziwi zatem fakt, że przy tak dużej liczbie osób podróżujących za granicę każdego roku, nie zawsze wszystko idzie jak po maśle.

W przypadku, gdy uczestniczyli Państwo w wypadku za granicą lub doświadczyli problemów zdrowotnych? Może Wam przysługiwać prawo do ubiegania się o odszkodowanie od biura podróży odpowiedzialnego za organizację wycieczki.

Jeśli wypadek lub problemy zdrowotne, których doświadczyli Państwo podczas wakacji były przynajmniej częściowo związane z wakacjami zorganizowanymi. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że biuro podróży będzie za nie odpowiedzialne.

Typowy pakiet wakacyjny składa się z:

  • Przylotu i odlotu z miejsca spędzania urlopu
  • Transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania i odwrotnie
  • Zakwaterowania na czas wakacji

W przypadku, gdy obrażenia zostały odniesione (bądź pojawiły się problemy zdrowotne) w jednym z powyższych punktów, mogą mieć Państwo prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Roszczenia za wypadki w innych krajach

W przypadku, gdy byli Państwo ofiarą wypadku podczas pobytu za granicą na wczasach samodzielnych bądź w przypadku, gdy obrażenia, jakich doznaliście nie były spowodowane z winy biura podróży. Wciąż może Wam przysługiwać prawo do ubiegania się o odszkodowanie. 

Na przykład, kiedy wypadek lub choroba miały miejsce podczas podróży osobistej lub służbowej. Jest wiele przyczyn niezwiązanych z wycieczkami zorganizowanymi, w wyniku których mogą Państwo zostać ranni albo zachorować.

W takich okolicznościach roszczenia dochodzi się od osoby obarczonej winą za wypadek bądź chorobę Państwa w kraju, w którym przebywaliście na wakacjach. Jest to proces o wiele trudniejszy niż ten, który jest wykorzystywany podczas ubiegania się o odszkodowanie od biura podróży. Niemniej jednak nieustannie istnieje szansa na otrzymanie rekompensaty za wyrządzone szkody.

Wypadki w samolocie lub na łodzi

Jeśli doznaliście Państwo obrażeń cielesnych podczas podróży samolotem lub łodzią, istnieje prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania za wypadek.

Prawo do wnoszenia roszczeń określone jest przez Konwencje montrealską i ateńską, międzynarodowe prawa transportowe dotyczące przewozu lotniczego i morskiego.

Niniejsze Konwencje nie są jednak łatwe do zrozumienia, dlatego doradzalibyśmy Państwu znalezienie reprezentacji prawnej, która pomogłaby Wam w ubieganiu się o odszkodowanie.

Konwencja montrealska stosowana jest nie tylko podczas wypadków mających miejsce na pokładzie samolotu, ale również podczas wypadków, które wydarzyły się w trakcie schodzenia lub wchodzenia do samolotu.

Zarówno Konwencja montrealska, jak i ateńska mają ściśle określony czas, przez który można wnosić roszczenia. Wynosi on dwa lata.