Wypadek śmiertelny

Utrata członka rodziny w wyniku wypadku jest niezmiernie przytłaczającym doświadczeniem. Ciężko jest poprzez sam szok i żałobę myśleć o konsekwencjach finansowych takiej straty. Mogą być one szczególnie dotkliwe, jeśli ofiara wypadku była jedynym żywicielem rodziny.

Sprawy o odszkodowanie dzielimy tutaj na dwa aspekty – roszczenia prawnego ofiary wypadku oraz roszczenia osób, które były na jego utrzymaniu. Należy się także osobna ustawowa zapłata na poczet żałoby.

Roszczenie ofiary

Jeśli ofiara wypadku doznała cierpienia fizycznego lub emocjonalnego przed zgonem, to ten aspekt sprawy będzie obejmował odpowiednie zadośćuczynienie finansowe. Odszkodowanie będzie także pokrywało ewentualne straty finansowe ofiary, które poniosła w okresie pomiędzy wypadkiem a zgonem.

Odszkodowanie nie będzie przyznane w tym zakresie, jeśli śmierć była natychmiastowa i w związku z tym nie wiązała się z cierpieniem fizycznym lub emocjonalnym.

Prawa osób na utrzymaniu ofiary

Jeśli wypadek był spowodowany czynem lub zaniedbaniem innej osoby, odszkodowanie za utratę wsparcia finansowego będzie należało się członkowi rodziny, który pozostawał na utrzymaniu ofiary.

Nasi prawnicy doradzą Ci, które osoby z rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie.

Zazwyczaj sprawy te obejmują niepełnoletnie dzieci i wnuków, rodziców lub opiekunów, rodzeństwo, pasierbów, małżonków, byłym małżonków i osoby, które dzieliły z ofiarą to samo gospodarstwo domowe przez okres co najmniej dwóch lat.

Ustawowa zapłata na poczet żałoby

Jest to dodatkowa i niezależna od powyższych zapłata jednorazowa, nieprzewyższająca kwoty £11,800. W wygranych sprawach odszkodowawczych strona pozwana dokona tej zapłaty na poczet partnera, małżonka lub niepełnoletnich dzieci ofiary wypadku.

Osoby te będą miały prawo do takiej zapłaty nawet jeśli nie należy im się żadne z powyższych odszkodowań (roszczenie ofiary lub osób na utrzymaniu).