Wypadek w pracy

Wypadek w pracy może wywrócić nasze życie do góry nogami. Jeśli przyczyną wypadku było zaniedbanie pracodawcy, wniesienie sprawy o odszkodowanie to nie tylko szansa uzyskania rekompensaty za odniesione obrażenia, ale także odzyskania utraconych zarobków oraz otrzymania gwarancji leczenia, które pomoże nam jak najszybciej powrócić do normalnego trybu życia.

Niezależnie od rodzaju wypadku w pracy i niezależnie od rodzaju lub nasilenia doznanego urazu, skontaktuj się z naszymi prawnikami, by sprawdzić, czy masz szansę na otrzymanie odszkodowania.

Co należy zrobić po wypadku w pracy?

Jeśli przydarzył Ci się wypadek w pracy w UK, przede wszystkim należy zgłosić sprawę pracodawcy i wypełnić accident report form. Proszę upewnić się, że wypadek został zanotowany w księdze wypadków (‘accident book’). W razie możliwości, warto także zabezpieczyć dowody oraz zrobić zdjęcia miejsca wypadku.

Samozatrudnienie a prawo do odszkodowania

Przy ustalaniu, czy osoba jest samozatrudniona czy też jest pracownikiem, decydujące znaczenie mają ogólne zasady pracy, a nie rodzaj zatrudnienia.  W wielu wypadkach, nawet jeśli osoby są oficjalnie samozatrudnione, będą traktowane jak pracownicy w sprawach odszkodowawczych i będą do nich miały zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracowników w pracy.

Wypadki w pracy na budowie

Szacuje się, iż ponad 2,2 mln ludzi pracuje obecnie w brytyjskiej branży budowlanej. Branża budowlana jest jedną z najbardziej niebezpiecznych, a wypadki zdarzają się każdego dnia.

Wypadki w pracy na budowie w UK to często upadki z rusztowań lub z drabiny, obrażenia spowodowane wadliwymi maszynami lub spadający przedmiotami, które były pozostawione w nieodpowiednim miejscu, potrącenia przez wózki widłowe lub inne pojazdy itd.

Wina po stronie osoby samozatrudnionej

Często w wypadkach osób samozatrudnionych zdarza się, że sam poszkodowany w pewnym stopniu zawinił przy wypadku. Nie oznacza to jednak, że osoba ta traci prawo do odszkodowania. Nadal możemy się ubiegać o odszkodowanie, a jeśli strona przeciwna podniesie zarzut zaniedbania po stronie poszkodowanego, ciężar dowodu przechodzi na ich stronę. Jeśli będą w stanie udowodnić winę po stronie poszkodowanego, zostanie potrącony odpowiedni procent odszkodowania, np. 20% kwoty odszkodowania.