Wypadki przy pracy na budowie

Każdego dnia pracownicy budowy zmierzają się z niebezpieczeństwem czyhającym na nich podczas pracy. W związku z tym istnieje szereg przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny w pracy by uniknąć wypadków na budowie. Wymagają one od pracodawców i innych osób nadzorujących pracę na budowie oraz plac budowy, aby ocenili możliwość wystąpienia ryzyka czynności wykonywanych podczas pracy. Wymagają też aby upewnili się, iż wszyscy pracownicy otrzymali prawidłowe szkolenie, właściwy sprzęt oraz wyposażenie. Do najczęstszych wypadków na budowie zaliczamy poślizgnięcia, potknięcia, upadki z rusztowań oraz upadki spowodowane przez spadające przedmioty.

Obecny rząd wprowadza nowelizację prawa w celu osłabienia przepisów prawnych w tym zakresie. Przy obecnym stanie rzeczy istnieje jednak duża szansa na otrzymanie odszkodowania za wypadek w pracy, pod warunkiem, że nie został on spowodowany przez samego poszkodowanego.

Zagrożeni pracownicy

Pomimo możliwości otrzymania ochrony prawnej, wielu pracowników wykonujących prace na budowie niechętnie wykazuje chęci do ubiegania się o odszkodowanie za obrażenia poniesione podczas wypadków, na które są szczególnie narażeni. Ci, którzy są najczęściej wystawieni na niebezpieczeństwo są zazwyczaj pracownikami sezonowymi. Zarejestrowanymi na zasadach osoby samozatrudnionej w obrębie Government’s Construction Industry Scheme (program rządu dla pracowników budownictwa).

W Wielkiej Brytanii jest około milion pracowników sezonowych posiadających status samozatrudnienia. Większość z nich nie pracuje tak naprawdę na takiej zasadzie. Niemniej jednak używa takiego sformułowania po to, aby móc pracować (często przez agencje pośrednictwa pracy) bez obowiązku płacenia za składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie posiadając ograniczone prawa w zakresie ochrony bezpieczeństwa.

Odszkodowania za wypadki na budowie na terenie Londynu

Imigranci stanowią prawie 40% pracowników sektora budowniczego w Londynie. Wraz z otwarciem się granic, pracownicy z Bułgarii i Rumunii otrzymali takie same prawa związane ze swobodą przemieszczania się, jak pracownicy z innych krajów Unii Europejskiej. Otwarcie granic dla obywateli krajów Unii sprawiło, że mogą oni teraz pracować oficjalnie jako osoby zatrudnione bądź samozatrudnione na budowie.

Pomimo tego, że wielu z naszych klientów będących ofiarami wypadków podczas pracy na budowie pracuje na zasadzie samozatrudnienia, udaje nam się uzyskać odszkodowania prawie dla nich wszystkich. Nasza wygrana jest rezultatem tego, że w większości przypadków jesteśmy w stanie udowodnić, iż relacja pomiędzy naszym klientem a zleceniodawcą jest w rzeczywistości taką samą relacją, jaka łączy pracodawcę i pracownika. Co więcej, potrafimy dowieść, że w każdej sytuacji zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa osobom pracującym na własny rachunek. Jeśli taka osoba dozna obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem ze strony innego pracownika lub organizacji, będzie nadal uprawniona do wszczęcia roszczeń odszkodowawczych.

Wszczęcie roszczeń za obrażenia cielesne

Pracownicy budowy niechętnie ubiegają się o odszkodowanie za wypadek w pracy, ponieważ obawiają się utraty swojego stanowiska. W rzeczywistości większość z nich nie ma jednak dalszej możliwości pracy, ponieważ odniesione podczas wypadku obrażenia. Nie pozwalają im na kontynuację wcześniej wykonywanych zadań.

Nie pomaga im również ich status samozatrudnienia, który uniemożliwia im pójście na płatne zwolnienie lekarskie bądź uzyskanie zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji pracownicy posiadający pełne zatrudnienie mają prawo do ubiegania się o dodatkowe odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie w przypadku. Gdy takie zwolnienie wynika z faktu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Prawo wymaga od pracodawcy posiadania dla pracowników ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej, dzięki czemu wysuwane roszczenia o odszkodowanie są w praktyce oceniane oraz wypłacane przez ubezpieczycieli, na co pracodawca całkowicie wyraża zgodę. W związku z tym rzadko się zdarza, aby pracodawca podejmował jakiekolwiek działania przeciwko swojemu pracownikowi.

Innym powodem, dlaczego emigranci pracujący na budowie nie chcą ubiegać się o odszkodowanie jest kwestia związana z ich statusem migracyjnym. Nasi prawnicy są zazwyczaj w stanie udzielić porady dotyczącej tego zagadnienia, a większość prowadzonych przez nich spraw kończy się powodzeniem.