Wypadki w miejscach publicznych

Wypadki w miejscach publicznych mogą przydarzyć się każdemu. Jeśli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku, do którego doszło w miejscu publicznym, możliwe, że należy Ci się odszkodowanie.

Jeżeli wypadek spowodowany był przykładowo przez obluzowaną lub brakującą płytką chodnikową, korzenie drzewa wybijające się przez chodnik bądź wyboje na drodze, możliwe, że należy Ci się odszkodowanie od samorządu lokalnego (council) odpowiedzialnego za utrzymanie drogi w odpowiednim stanie. Jeśli wypadek wydarzył się na stacji kolejowej lub metra, odpowiedzialny będzie zarząd stacji.

Jeśli przytrafił Ci się wypadek, upewnij się, że został jak najszybciej zgłoszony, np. pracownikom stacji. Zanotuj dane świadków oraz dane osoby, której zgłosiłeś wypadek. Zrób zdjęcia miejsca wypadku przedstawiające jego przyczynę.

Wypadek w sklepie lub innym komercyjnym miejscu

Właściciele sklepów, kin, restauracji, kawiarni itp. są także odpowiedzialni za bezpieczeństwo osób odwiedzających ich lokale. Upewnij się, że zgłosiłeś wypadek menedżerowi miejsca i zapisz jego dane oraz dane ewentualnych świadków. Czasami można udowodnić fakt niezgłoszonego wypadku na podstawie nagrań CCTV, ale niestety właściciele firm mają tendencje do kasowania takich nagrań co kilka tygodni.