Home

Wysokości odszkodowań

Wysokości odszkodowań

Zadośćuczynienie należne w wyniku wypadku dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich to odszkodowanie za sam uszczerbek na zdrowiu oraz związany z nim ból i cierpienie (tzw. general damages). Druga część to tzw. special damages i obejmuje straty finansowe związane z wypadkiem, przykładowo: utratę zarobków, koszty leczenia, koszty dojazdów na leczenie.

Odszkodowania za obrażenia mózgu i urazy psychiczne

Obrażenia mózgu często mają druzgocące konsekwencje dla życia i zdrowia poszkodowanego oraz jego rodziny. W najpoważniejszych przypadkach zadośćuczynienie za sam uszczerbek może sięgać £288,000. Kategoria special damages, która w takich wypadkach poza utratą zarobków i kosztami leczenia najczęściej obejmuje także koszty opieki, może przekraczać milion funtów.

W przypadkach wstrząsu mózgu i obrażeń o krótkotrwałych i niedoniosłych skutkach, zadośćuczynienie w kategorii general damages będzie zawierało się pomiędzy £1,500 a £9,000.

Odniesione obrażenia mózgu mogą w niektórych przypadkach spowodować wystąpienie epilepsji. W niektórych przypadkach będzie to pojedynczy atak bez żadnych długotrwałych skutków. Czasami poszkodowany nie dozna ataku, ale charakter urazu mózgu będzie oznaczał zwiększone ryzyko wystąpienia epilepsji w przyszłości. W tego typu sprawach konieczne jest uzyskanie odpowiedniego raportu medycznego i opinii eksperta. Przy szacowaniu roszczenia bierze się pod uwagę to, czy ataki epilepsji można z sukcesem kontrolować lekarstwami, wpływ tych leków, a także samej epilepsji na życie prywatne i profesjonalne poszkodowanego, prognozy na przyszłość itp. W najpoważniejszych przypadkach odszkodowanie w kategorii general damages będzie sięgało £107,000, w najmniej poważnych sprawach natomiast, będzie się zawierało w przedziale £7,600 – £18,750.

Urazy psychiczne są równie dotkliwe, a często mają bardziej długotrwałe skutki, co urazy fizyczne. Sprawy w tej kategorii często dotyczą zespołu stresu pourazowego gdzie poszkodowany nawet po dłuższym okresie na nowo przeżywa horror wypadku i cierpi z powodu stałych retrospekcji i natrętnych koszmarów. Czasami uraz ten przekształca się lub powoduje długotrwałe stany depresyjne. Klienci w tego typu sprawach mogą potrzebować odpowiedniej opieki psychiatry i terapii. Zadośćuczynienie w najpoważniejszych przypadkach zespołu stresu pourazowego może sięgać £71,000 w kategorii general damages. W najmniej poważnych przypadkach będzie się zawierało w przedziale £2,800 – £5,800.

W pozostałych przypadkach urazów psychicznych kwoty odszkodowań w zakresie general damages mogą się mieścić w przedziale od £1,000 przy najmniej poważnych konsekwencjach oraz do £83,700 za najpoważniejsze urazy.

Odszkodowania za obrażenia twarzy oraz narządów zmysłów

W tej kategorii zawierają się sprawy o obrażenia twarzy, obrażenia dentystyczne, blizny, utratę wzroku lub słuchu, także w wyniku chorób zawodowych oraz utratę owłosienia.

Przedziały zadośćuczynienia w kategorii general damages przedstawione są poniżej.

Całkowita utrata wzroku i słuchu – do £288,500. Całkowita utrata wzroku – do £192,000, na jednym oku – do £39,000. Mniej poważne obrażenia oczu – od £1,575 do £6,250.

Całkowita utrata słuchu i mowy – do £100,500. Całkowita utrata słuchu – do £78,000. Częściowa utrata słuchu lub tinnitus (szumy uszne)– do £5,000 do £32,500.

Utrata węchu i/lub smaku od £13,700 do £28,000.

Tego typu urazy są często powiązane z chorobami zawodowymi i nieodpowiednimi warunkami w pracy (np. ekspozycja na nadmierny hałas w miejscu pracy).

Odszkodowania za obrażenia organów wewnętrznych

Ta kategoria obejmuje szeroki zakres obrażeń, włączając poważne wypadki samochodowe, choroby zawodowe, rany kłute oraz postrzałowe.

Choroby zawodowe często dotyczą obrażeń płuc spowodowanych ekspozycją na toksyczne substancje w miejscu pracy, np. azbest lub pył węglowy. Zadośćuczynienie za general damages sięga w najpoważniejszych przypadkach £90,000. Mniej poważne obrażenia często dotyczą astmy spowodowanej lub pogorszonej warunkami w pracy. Często spotykana jest także przepuklina nabyta w pracy na skutek podnoszenia ciężkich przedmiotów.

Odszkodowania za obrażenia górnych kończyn ciała

Do tej kategorii zaliczamy amputacje rąk, dłoni, palców oraz urazy związane z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego w pracy, na przykład poprzez ciągłe powtarzanie takich samych czynności lub przewlekłe korzystanie z narzędzi wibrujących.

Przedziały zadośćuczynienia w kategorii general damages:

Min Max
Urazy łokcia £ 30,000
Urazy nadgarstka £ 33,000
Urazy dłoni Min Max
Amputacje dłoni lub palców £ 34,000 £ 110,000
Poważne obrażenia dłoni £ 8,000 £ 34,000
Umiarkowane urazy £ 3,500 £ 7,250
Mniej poważne obrażenia £ 500 £ 2,250
Urazy palców £ 13,500
Urazy kciuka £ 30,000
Zespół wibracyjny (Vibration White Finger) Min Max
Poważne urazy £ 9,250 £ 21,000
Umiarkowane £ 4,750 £ 9,250
Mniej poważne urazy £ 1,500 £ 4,750

Zespół wibracyjny często występuje u osób korzystających z wibrujących narzędzi typu wiertarki drogowe i piły, szczególnie w sektorze budowlanym i kopalnianym.

Nieodpowiednie warunki w pracy mogą spowodować występowanie wszelkiego rodzaju schorzeń, przykładowo zespół cieśni nadgarstka lub zapalenie ścięgna. Osoby wykonujące zawód sekretarki i inne zawody związane ze stałym korzystaniem z klawiatury także są szczególnie podatne na tego typu urazy.

Do końcowej kwoty odszkodowania doliczane są także straty finansowe związane z utratą zarobków, kosztami leczenia, opieki i rehabilitacji, kosztami dojazdów itd.

Odszkodowania za obrażenia dolnych kończyn

Do tej kategorii zalicza się amputacja lub urazy nóg, stóp, palców u stóp, uszkodzenia kolan oraz kostek. Przy szacowaniu roszczenia o złamania lub zmiażdżenia kości bierze się pod uwagę to, czy poszkodowany wymagał operacji i wstawienia śrub oraz czy uraz pozostawił szpecące blizny.

Przedziały zadośćuczynienia w kategorii general damages:

Urazy nóg Min Max
Amuptacje £ 50,000 £ 155,000
Poważne urazy nóg £ 15,250 £ 74,000 
Mniej poważne obrażenia £ 15,250
Urazy kolan Min Max
Poważne £ 14,750 £ 52 500
Umiarkowane £ 14,750
Urazy kostek Min Max
Poważne £ 17,500 £ 38,000
Umiarkowane £ 14,750
Obrażenia palców u stóp Min Max
Amputacja wszystkich palców £ 20,000 £ 31,000
Amputacja palucha £ 17,500
Poważne urazy £ 5,250 £ 10,500
Umiarkowane urazy £ 5,250

Mniej poważne złamania piszczeli szacowane są na kwoty od £5000 do £10,000.

Powyższe oszacowania odnoszą się do kategorii general damages, czyli odszkodowania wyłącznie za uraz. Do końcowej kwoty odszkodowania doliczane są także straty finansowe związane z utratą zarobków, kosztami leczenia, opieki i rehabilitacji, kosztami dojazdów itd.

Czatz doradcą prawnym
Wyślij
Zadaj szczegółowe pytanie
 
Dotyczy pytania:
×
Prawnik w UK